ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การหรือเรียกว่า ERP(Enterprise Resource Planning)เป็นระบบสารสนเทศที่บูรณาการงานหลักต่างๆ ขององค์การเข้าด้วยกันโดยการเชื่อมโยงแบบเรียลไทม์บนเบสออนที่มีมาตรฐานเดียวกัน

 

แบบสมัยก่อนไม่น่าเชื่อถือเพราะไม่ได้ใช้ERP ในการเชื่อมโยง ไม่มีการประสานกันทำให้ข้อมูลซับซ้อน

ประโยชน์และความท้าทายของระบบ ERP

 
 • กระบวนการบริหาร ช่วยให้ผู้บริหารรับทราบข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจอยู่ในหลายรูปแบบให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยการใช้ระบบเดียวกัน
 
 • กระบวนการทำงานที่รวดเร็ว การบูรณาการงานหลักต่างๆ ขององค์การเข้าด้วยกันช่วยให้ประสานการทำงานได้ทั่วทั้งองค์การทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  
 

ไม่เหมาะกับระบบราชการเพราะระบบราชการเป็นระบบคำสั่งไม่ได้ใช้การวิเคราะห์

ความท้าทาย
 • การเปลี่ยนแปลงกระบวนการดำเนินธุรกิจและวัฒนธรรมการทำงานภายในองค์การ
 • การบริหารโครงการระบบสารสนเทศขนาดใหญ่และค่าใช้จ่ายในตอนเริ่มต้นที่สูง
 • ความไม่ยืดหยุ่นในการปรับซอฟต์แวร์

ขั้นตอนการนำระบบ ERP มาใช้ในองค์การ 

 1. การศึกษาและวางแนวคิด
 2. การวางแผนนำระบบมาใช้
 3. การพัฒนาระบบ
 4. การใช้งานและปรับเพิ่มความสามารถ
 โครงสร้างของซอฟต์แวร์ ERP
 1. ซอฟต์แวร์โมดูล(Business Application Software Module)
 2. ฐานข้อมูลรวม(Integrated Database)
 3. ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ(System Administration Utility)
 4. ระบบสนับสนุนการพัฒนาและการปรับเปลี่ยน(Development and Customization Utility)
 ปัจจัยในการพิจารณาตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์ ERP
 1. การพิจารณาว่าจะใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปหรือไม่
 2. ฟังก์ชันของ ERP สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความต้องการในการนำมาใช้งานขององค์การ
 3. ความยืดหยุ่นในการปรับแก้ซอฟต์แวร์ (Customization)
 4. ต้นทุนในการเป็นเจ้าของระบบ ERP (Cost of Ownership)
 1. การบำรุงรักษาระบบ
 2. รองรับการทำงานหรือเทคโนโลยีในอนาคต
 3. ความสามารถของผู้ขาย(Vendor)ซอฟต์แวร์
 ซอฟต์แวร์ ERP ในท้องตลาด
 1.  
  • IFS Applications
  • mySAP ERP
  • Peoplesoft
  • MFG/PRO
  • CONTROL
  • J.D. Edwards
  • SSA Baan ERP 5
  • Oracle
  • Bann
 กลุ่มทื่ถือว่าเป็นผู้นำตลาดคือ SAP, Oracle , Peoplesoft, Bann และ J.D.Edwardsตารางลักษณะของระบบสารสนเทศก่อนระบบERP ระบบERP และ Extended ERP

ระบบสารสนเทศขององค์การ

ลักษณะของระบบสารสนเทศ

ก่อน ERP

 • ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาโดยมีขอบเขตการบูรณาการเฉพาะในแผนกหรือฝ่าย
 • วัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยลดต้นทุน

Extended ERP(ERP Plus)

 • ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาให้เชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าทั้งภายในและภายนอกองค์การ
 • วัตถุประสงค์หลักเพื่อปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ (Business Process Reform)หรือปรับปรุงโครงสร้าง ธุรกิจ(Business Structure Reform)

ERP

 • ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาโดยมีขอบเขตการบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจครอบคลุมทั่วองค์การ
 • วัตถุประสงค์หลักเพื่อปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ(Business Process Reform)
  

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณค่ะที่ให้สาระดีๆ แก่พวกเรา
เป็นกำลังใจให้นะคะbig smile

#1 By nat (203.144.180.66) on 2009-02-27 23:03