PAPA

 
  1. ความเป็นส่วนตัว(Information Privacy)
  2. ความถูกต้อง(Information Accuracy)
  3. ความเป็นเจ้าของ(Intellectual Property)
  4. การเข้าถึงข้อมูล(Data Accessibility)
 ความเป็นเจ้าของ(Intellectual Property)        สิทธิความเป็นเจ้าของ หมายถึง กรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินทั่วไปที่จับต้องได้ เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์ หรืออาจเป็นทรัพสินทางปัญญา        ความลับทางการค้า เป็นข้อมูลต่างๆที่เกิดจากความคิดของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเกี่ยวกับสูตร กรรมวิธีผลิต และรูปแบบสินค้า เป็นต้น         ลิขสิทธ์ เป็นสิทธิในการกระทำใดๆ เกี่ยวกับงานที่สร้างสรรค์ขึ้น เช่นงานเขียน งานดนตรี และงานศิลปะ ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองในการคัดลอกหรือทำซ้ำผลงาน ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์จะคุ้มครองผลงานนั้น ๆ เป็นเวลา 50 ปี หลังจากที่งานได้คิดค้นขึ้นสิทธิบัตร เป็นหนังสือสำคัญที่ออกรับรองให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ จะมีอายุ 20ปีนับตั้งแต่วันขอสิทธิบัตร กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ฉบับ1.     กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์2.     กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์3.     กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์4.     กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์5.     กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองของมูลส่วนบุคคล6.     กฎหมายลำดับรอง รัฐธรรมนูญ มาตรา 78หรือกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

                  แต่ละวันคาดว่ามีอีเมลฟิชชิ่ง(Phishing)ส่งเข้าไปลวงผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง75-150ฉบับ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ เช่นการโจรกรรมข้อมูลหรือความลับของบริษัท การถอดรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการก่อกวนโดยแฮกเกอร์ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์แฮกเกอร์ คือ บุคคลที่ใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่การลักลอบเข้าไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นโดยผ่านการสื่อสารเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเข้าไปอาน คัดลอกแคร็กเกอร์(Cracker) คือแฮกเกอร์ที่ลักลอบเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงธุรกิจ

Hacktivist หรือ Cyber Terrorist คือแฮกเกอร์ที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการส่งข้อความเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองไปยังบุคคลอื่นๆ

การใช้คอมพิวเตอร์ในฐานะเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม·        การขโมยหมายเลขบัตรเครดิต·        การแอบอ้างตัว·        การฉ้อโกง หรือการสแกนทางคอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ในฐานะเป็นเป้าหมายของอาชญากรรม

 1.     การเข้าถึงและการใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจใช้การขโมยรหัสส่วนตัว(Personal Identification Number:PIN)หรือ รหัสผ่าน 2.     การก่อกวนหรือทำลายข้อมูล และแทรกแซงการทำงานของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ได้แก่ ไวรัสคอมพิวเตอร์และการทำให้ระบบปฎิเสธการให้บริการ(Denial-of Service)·        ไวรัส แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือo       ไวรัสที่ทำงานบนBoot Sector หรือ System Viruso       ไวรัสที่ติดที่แฟ้มงานหรือโปรแกรม จะอยู่ในไฟล์ที่มีสกุล.exe .como       มาโครไวรัส(Macro Virus)ไวรัสที่ทำงานบนโปรแกรมที่ใช้มาโคร เช่น เวอร์ดโพรเซสซิ่ง·        เวิร์ม·        ม้าโทรจัน·        ข่าวหลอกลวง Hoax3.     การขโมยข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อควรระวังในการเข้าไปยังโลกไซเบอร์1.     บัตรเครดิตและการแอบอ้าง2.     การป้องกันข้อมูลและส่วนบุคคล3.     การป้องกันการติดตามการท่องเว็ปไซต์4.     การหลีกเลี่ยงสแปมเมล5.     การป้องกันระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย6.     การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

Excellent ! I appreciate your work ! I like to say your site is great very impressive and informative.Keep it up

#1 By Essay writing (182.178.29.153) on 2010-10-12 13:46